Strona główna | Mapa serwisu | Poleć nas
Szukaj:
Jesteś tutaj: Zeltech > Oferta > Falowniki > HITACHI > Serie wycofane > Seria X200

Seria X200

Hitachi X200

Najistotniejsze funkcje:

  • zakres mocy: 0,2 - 7,5 kW
  • częstotliwość wyjściowa: 0,5 - 400 Hz
  • czas przyspieszania i zwalniania: 0,01s - 3000s
  • bezpieczny STOP
  • komunikacja - port RS 485
  • obsługa protokołu ModBus RTU
  • automatyczna regulacja napięcia AVR
  • wbudowany filtr EMC
  • cyfrowy wyświetlacz z potencjometrem
  • zgodność z RoHS

 Falowniki trudno dostępne. Zostały zastąpione nową serią WL200.

MODEL
 
Przykładowe oznaczenia
SFEF
HFEF
002
004
005
007
011
015
022
004
007
015
022
030
040
055
075
Maksymalna moc
współpracującego silnika *1
(kW)
0,2
0,4
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
0,4
0,75
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
Moc pozorna przy zasilaniu
(kVA)
0,5
1,0
1,1
1,5
1,9
2,8
3,9
0,9
1,6
2,5
3,6
5,1
5,6
8,5
10,5
Znamionowe napięcie zasilania *2
SFEF: zasilanie tylko jednofazowe
200V–15% do 240V+10%, 50/60Hz ±5%
HFEF: zasilanie trzyfazowe
380V-15% do 460V+10%, 50/60Hz ±5%
Wbudowany filtr EMC *3
SFE: EN61800-3 filtr kategorii C1
Seria HFE: EN61800-3 filtr kategorii C2
Znamionowe napięcie wyjściowe *4
3-fazowe: 200 do 240V
(proporcjonalnie do napięcia zasilania)
3-fazowe: 380 do 480V
(proporcjonalnie do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wejściowy (A)
3,1
5,8
6,7
9,0
11,2
16,0
22,5
2,0
3,3
5,0
7,0
10,0
11,0
16,5
20,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A)
1,4
2,6
3,0
4,0
5,0
7,1
10,0
1,5
2,5
3,8
5,5
7,8
8,6
13,0
16,0
Sprawność przy 100% obciążeniu falownika (częst., prąd i nap.na wyjściu 100% znam.) (%)
89,0
92,3
93,2
94,1
94,7
94,5
96,0
93,8
94,9
96,4
96,9
96,8
97,3
97,3
98,3
Szacunkowe
straty mocy (W)
przy obciąż.70%
18
24
26
33
42
58
61
20
29
40
43
68
74
101
127
przy obciąż.100%
22
31
34
44
58
83
87
26
38
54
68
96
107
150
189
Moment początkowy *5
100% przy 6Hz
Hamowanie
Hamowanie dynam. przybliżony moment w % znamionowego (najkrótszy czas zatrzymania od 50/60 Hz) *6
100%; ≤50Hz
50%; ≤60Hz
50%;≤60Hz
20%;≤60Hz
50%; ≤60Hz
20%;≤60Hz
jednostka hamująca i rezystor hamujący opcjonalne,
instalowane indywidualnie.
Hamowanie DC
zależne od częstotliwości od której następuje hamowanie,
siły hamowania oraz czasu hamowania
Waga (kg)
0,8
1,0
1,5
1,5
2,4
2,4
2,5
1,5
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
4,2
4,2
Wymiary (mm)
szerokość
80
80
110
110
110
110
180
wysokość
155
155
189
189
189
189
250
głębokość
93
107
128
155
128
155
165
Stopień ochrony *7
IP20
Metoda sterowania
Sterowanie przez Modulację Szerokości Impulsów (PWM)
Częstotliwość impulsowania
Od 2kHz do 12kHz (nastawa fabryczna: 3kHz)
Częstotliwość wyjściowa *8
0,5 do 400Hz
Dokładność zadawania częstotliwości
Zadawanie cyfrowe: 0.01% częstotliwości maksymalnej
Zadawanie analogowe: 0.4% częstotliwości maksymalnej
(25C ± 10C)
Rozdzielczość zadawanej częstotliwości
Cyfrowo: 0.1 Hz; Analogowo: częstotliwość maksymalna/1000
Charakterystyka sterowania U/f
Sterowanie U/f stałomomentowe oraz zmiennomomentowe
Dopuszczalne przeciążenie
150% prądu znamionowego przez 1 minutę
Czas przyspieszania/zwalniania
0.01   do 3000 sekund, liniowo i po krzywej-S,
przełączanie 2-gich czasów przyspieszania/zwalniania
Sygnały wejściowe
Zada-
wanie często-tliwości
Panel sterowniczy
Wartość ustawiana przyciskami Góra/Dół
Potencjometr
Ustawienie analogowe
Sygnał zewnętrzny *9
0 do 10 VDC (impedancja wejściowa 10kW), 4 do 20 mA (impedancja wejściowa 250W), Potencjometr (1kΩ do 2kΩ, 2W)
FWD/
REV bieg
Panel sterowniczy
Praca/Stop (Bieg w przód/tył zmieniany komendą)
Sygnał zewnętrzny
Bieg w przód/stop, bieg w tył/stop
Wejścia binarne
na listwie sterującej
FW (bieg w przód), RV (bieg w tył), CF1~CF4 (wielopoziomowa nastawa prędkości), JG (bieg próbny), DB (hamowanie),
SET (nastawy dla drugiego silnika), 2CH (drugi zestaw czasów przyspieszania/zwalniania), FRS (wybieg silnika), EXT (zewnętrzna blokada), USP (zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), SFT (blokada nastaw), AT (wybór sygnału analogowego), RS (reset), PTC (zabezpieczenie termiczne),
STA (start), STP (stop), F/R (bieg w przód/tył), PID (blokada PID), PIDC (PID reset), UP (motopotencjometr - góra), DWN (motopotencjometr - dół), UDC (zdalne czyszczenie danych), OPE (operator control), ADD(dodawanie częstotliwości), F-TM (zmiana źródła sterowania), RDY (funkcja szybszej odpowiedzi na rozkaz startu), SP-SET (nastawy dla drugiego silnika. zmiana w biegu) ,EMR (stop bezpieczeństwa)
Sygnały
wyjściowe
Wyjścia binarne
na listwie sterującej
RUN (sygnalizacja ruchu), FA1,FA2 (sygnał osiągnięcia/przekroczenia częstotliwości), OL (sygnalizacja przeciążenia prądem), OD (sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu), AL (sygnał alarmu), Dc (wykrycie odłączenia wejściowego sygnału analogowego), FBV (PID two-stage control output), NDc (wykrycie sygnału komuni­kacji sieciowej), LOG (wyjście binarne wynik funkcji logicznej),OPDc (wykrycie sygnału karty opcyjnej) LOC (niskie obciążenie)
Wyjście analogowe
wybór monitorowanej wielkości pomiędzy częstotliwością wyjściową a prądem wyjściowym
Zaciski wyjściowe na listwie ALARM
aktywne kiedy występuje blokada falownika i na wyświetlaczu prezentowany jest kod błędu (1C styki, normalnie otwarte bądź normalnie zamknięte)
Inne funkcje
Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania, ograniczenie częstotliwości wyjściowej (górna i dolna granica), 16 poziomów wielopoziomowej nastawy prędkości, dostrajanie częstotliwości początkowej, zmiana częstotliwości impulsowania (2 do 12 kHz), pasmo częstotliwości zabronionej, bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, funkcja ponownego rozruchu, historia błędów, 2 zestawy nastaw, sterowanie pracą wentylatora.
Funkcje zabezpieczeń
Nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe, przed pracą przy zbyt wysokiej/niskiej temperaturze, błąd CPU,
błąd pamięci, wykrycie zwarcia przy uruchomieniu, błąd komunikacji, termiczne (termistor silnika)
Środowisko pracy
Temperatura
Wilgotność
Drgania *12
Położenie
Pracy: -10 do 40C (*10) /
Przechowywania: -25 do 70C (*11)
Wilgotność 20 do 90%
(bez kondensacji pary)
5.9 m/s2 (0.6G), 10 do 55 Hz
Wysokość do 1,000 m. n.p.m.,
wewnątrz
(bez żrących gazów, kurzu, pyłów)
Opcje
Zdalny panel sterowania, cyfrowy panel z funkcją kopiowania, ekranowane przewody łączeniowe, jednostka hamująca, rezystor hamujący, dławik sieciowy, dławik silnikowy, filtry przeciwzakłóceniowe,

 

Opis odnośników
* 1:    Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników Hitachi o 4 parach biegunów. W przypadku,         
          kiedy wykorzystujesz silniki innych producentów powinieneś dobierać falownik na prąd znamionowy silnika.
* 2:    Zgodnie z warunkami zasilania:
          460 do 480 VAC – Kategoria Nadnapięciowa 2
          380 do 460 VAC– Kategoria Nadnapięciowa 3
          W celu spełnienia Kategorii Nadnapięciowej 3, zastosuj jako zasilanie EN lub IEC transformator z
          uzwojeniami połączonymi w gwiazdę, uziemiony (zgodnie z Dyrektywą dot. Niskich napięć).
* 3:    Dla wersji europejskiej (oznaczenie - SFE, - HEFE) falowniki X200 mają wbudowany filtr EMC
* 4:    Napięcie wyjściowe falownika zmniejsza się ze spadkiem napięcia zasilającego (za wyjątkiem działania
          funkcji AVR). Napięcie wyjściowe nigdy nie przekroczy wartości napięcia zasilającego.
* 5:    Przy znamionowym napięciu zasilania, przy wykorzystaniu silnika 3-fazowego o 4 parach biegunów.
* 6:    Moment hamujący to wartość średnia momentu hamowania przy najkrótszym czasie hamowania
          (zatrzymywanie od 50/60 Hz). To nie jest wartość ciągła tylko chwilowa - czyli nie w całym czasie
          hamowania jest taki moment. Moment hamujący zmniejszy się jeżeli będzie przeprowadzane hamowanie od
          częstotliwości wyższej niż 50 Hz. W przypadku potrzeb uzyskania krótszych czasów hamowania - zastosuj
          rezystor hamujący.
* 7:    Sposób zabezpieczenia zgodny z JEM 1030.
* 8:    W przypadku sterowania silnika przeznaczonego do pracy przy innej częstotliwości niż 50/60Hz skontaktuj
          się z dostawcą silnika, jaka jest jego dopuszczalna najwyższa prędkość.
* 9:    Zadawanie maksymalnej częstotliwości sygnałem analogowym to dla górnej granicy jest: 9,8V dla sygnału
          napięciowego 0 - 10 VDC oraz 19,6 mA dla sygnału 4 - 20 mA sygnału prądowego.
* 10: Jeśli falownik pracuje poza obszarem “krzywej deratingu ”(obszar pracy bez ograniczenia parametrów        
          znamionowych) to może zostać zniszczony lub znacznie zostanie skrócony czas jego działania. Ustaw
          parametr B083 częstotliwość kluczowania zgodnie z oczekiwanym prądem silnika.
* 11: Temperatura przechowywania odnosi się do krótkotrwałego przechowywania w czasie transportu.
* 12: Dostosowane do metod przeprowadzania testów z JIS C0040 (1999)